Documento sin título

Des de petit he sentit un vincle emocional molt gran envers la finca, però no va ser fins als 17 anys que vaig prendre la decisió de cuidar-la. Quan vaig començar, a poc a poc me’n vaig adonar del camí que volia seguir. Sempre m’havia apassionat la idea de ser autosuficient amb els recursos que la finca ens aportava, però per a assolir-ho vaig haver de recórrer un llarg camí d’observació i formació.

Sentint i escoltant la natura és quan vaig entendre que perquè hi hagués un ambient productiu la finca havia d’actuar de manera lliure.

El meu primer canvi va ser el de substituir els productes tradicionals. M’entusiasmava la idea de sembrar plantes per a cuidar plantes. Per a aconseguir això vam començar a fer maceracions de cola de cavall, ortiga, valeriana, etc. aportant un equilibri natural sense perjudicar ni fer malbé la natura i la seva fauna, afavorint l’arribada d’insectes i animals i microorganismes, creant així un cicle equilibrat.

Aquí és on les abelles comencen a tenir un paper molt important en la finca, vam decidir posar-hi ruscos i així afavorir la pol·linització. 

Un altre pas important va ser reduir l’ús de la mecanització, evitant la contaminació i la compactació del sòl, afavorint un vincle més fort amb la terra. 

Sempre intentem trobar aquest equilibri entre el Priorat silvestre i el conreu, però aquest equilibri és una lluita de tota una vida, que després de molts anys hem aconseguit canviant la manera de veure les coses. I no només jo, sinó també les dotze persones que dia a dia estan al meu costat, ajudant-me a lluitar per un món millor, sense productes químics, sense residus, sense monocultius... i tot això, sense l’ajut del meu equip, no hauria estat possible. I és que a poc a poc es pot construir un món millor i més respectuós, perquè al final les petites accions són les més grans.

Allò més important per nosaltres són les finques i que els nostres raïms creixin de la manera més natural posible.  El nostre objectiu ésa conseguir finques equilibrades de manera que puguin actuar lliurement. Christian Barbier Meyer está al davant d’aquesta part.

 

Per aconseguir-ho treballem amb la  Biodiversitat i l’agricultura regenerativa -biodinàmica, aplicant les següents tècniques:

Per afavorir la Biodiversitat:
 

Multicultiu combinar diferents conreus, aquí ja es feia desde sempre, alternant les vinyes amb ametllers, oliveres, cereals,…


Cobertura vegetal autòctona i ajuda amb bombes de vegetació (recobrim les llavors que ens interessen amb una capa fina d’una pasta composta d’argila i melassa (mètode del mestre Masanobu Fukuoka) que resembrem anualment amb: ordi, bessa, mostassa, trèbol, i flors que neixen en diferents moments de l’ any per afavorir la introducció de l’abella a les nostres finques.


Biofertilizants amb microbiología dels boscos llindars y cendres de la crema dels nostres sarments.


Microorganismes i insectes Afavorir la proliferació d’ aquests organismes per a crear un entorn més equilibrat i ric en biodiversitat.


Permacultura. Aplicar els principis de la permacultura i la filosofía de Masanobu Fukukoa.

Agricultura regenerativa i biodinàmica:
 

Fitoterapia Maceracions i decoccions de plantes que neixen a la pròpia finca o a rius del priorat (cua de cavall “riu”, ortiga, consolda, milfulles, dent de lleó, valeriana} reproduïdes al hort


Biochar – Carbó vegetal que extraiem de les restes de poda: ajuda a retenir l’aigua i la matèria orgànica (Substitut de l’argila).


Us de maquinària molt lleugera i animals per no compactar el terreny i no contaminar.